Termal Verim

Isı yalıtımı ve enerji verimliliği

Bina içerisinde 22-23 derece sıcaklıklarda üşüme yaşanılabilir, oysa iyi yalıtımlı bir binada kışın en soğuk günlerinde dahi 18-19 derecelerde ısısal problem yaşanmaz. Özellikle binaların dış duvar iç yüzeylerinde, ısı performansı yüksek STYRONİTle enerji verimliliği yüksek ısı tasarrufu elde etmek mümkündür. Yalıtımdan beklenen en önemli sonuç, ısıl konfor olan en düşük bina iç ortam sıcaklıklarında, en yüksek dış duvar iç yüzey sıcaklığını elde etmektirSTYRONİTle bina Dış duvar iç yüzeyinden yapılacak   5-10mm kalınlık uygulamalarında, iç yüzeyde 17 derece sıcaklık oluştuğunda kaplamanın arkasındaki sıcaklıklar 7,5-10,5 derece arasındadır. Bu durum yüksek ısı tasarrufunun ne boyutlarda olacağını gösterir.

Doğru yalıtım kalınlığı

Yalıtım kalınlığı, bina duvarlarında ısı geçiş direncinin oluşturulması ile ilgili doğru orantılıdır. Fakat duvar örgü ve yalıtım malzemelerinin laboratuvar şartlarındaki ısıl değerleri ve yekpare olmadığı halde uydurma kabul ve hesaplamalarla yapılan yalıtım uygulamalardan sonuç alınmamaktadır. Duvar bileşeninden elde edileceği dillendirilen %50ler oranında tasarruflar,  maalesef %20lerde yaşanmaktadır. Yönetmelik gereği 5-10 cm yalıtım kalınlıklarında bina dışından yapılan yekpare olmayan uygulamalarla kışın Erzurum’da dahi 18-19 derecelerde ısıl konfor olması gerekirken bina iç ortam sıcaklıkları 22-23 derecelere ihtiyaç duyulmaktadır. Oysaki STYRONİTle 20 derecenin altında ısısal konfor,  0,5-1cm kalınlıklarda rahatlıkla gerçekleşir

BioKlima

Bina içerisindeki konfor, dış duvarın iç yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasındaki fark yani ısısal konfor sıcaklığına, iç ortam nemine ve iç havanın kalitesine bağlı olarak değerlendirilir. Günümüzde yaşanan binalarda belli değerlerde olması gereken bu şartlar maalesef elde edilemezken styronit’le ideal konforu yaşar ve insan sağlığına zararlı durumlarla karşı karşıya kalmazsınız.