Bayi Uygulama Şartları

Bayi, bünyesinde uygulama ekibi bulundurmalıdır. Uygulama ekibi sıva ustalarından oluşmalıdır. Ustabaşı, styronit tarafından verilen 1 günlük zorunlu eğitime katılmak zorundadır. Bayi, yanlış uygulamalardan kaynaklanacak problemleri ortadan kaldırmak için styronit tarafından görevlendirilen uzmanı uygulama süresince ekibinde bulundurmalıdır. Bayi uygulama ekibi, styronit tarafından gönderilen uzmanın yapacağı yönlendirmelere uymakla yükümlüdür. Görevlendirilecek uzmanın masrafları styronit tarafından karşılanacaktır. Reklam, Eğitim, Planlama ve Pazarlama Desteği Broşür, el ilanı, katalog, afiş v.b. pazarlama dokümanları Styronit tarafından bayilere ücretsiz dağıtılacaktır.

Bayi Satış – Pazarlama Yükümlülükleri

Perakende satış noktasında Markanın (styronit) ticari itibarına ve konusuna aykırı olmayan, yazı karakteri sayısı ve ölçüleri konusunda Şirketin onayı olan tabelayı kullanacaktır. Bayi, Şirket onayı olmadan sattığı ürünler ile ilgili yazılı veya görsel basında reklam, haber, röportaj, sunum, katalog, el ilanı v.b. yapamaz ve bastıramaz. Bayi, hem sezonda hem de indirim döneminde Şirket tarafından belirlenecek perakende satış fiyatlarına kesinlikle uyacaktır. Kampanyalı satışlar ve indirim günleri Şirket tarafından Bayi’ye bildirilecektir ve Bayi bu bildirimlere uyacaktır. Bayi, satış hedeflerini arttırmaya ilişkin satış politikalarını kendisi belirleyebilir. Ancak Bayi Şirket’in piyasaya sunum şekline, Markanın imajına ve sunum şartlarına ve Şirket tarafından tüm Bayiler için belirlediği genel dağıtım düzenine aykırı davranışlarda bulunmayacaktır. Styronit sizi bilgilendirmeyi, uygulama, pazarlama çalışmalarınıza yardımcı olmayı ve size hizmet vermeyi taahhüt eder.

Bayilik Başvuru Formu

Styronit Bayilik Uygulaması ile ilgileniyorsanız, bizimle iletişime hemen iletişime geçebilirsiniz. Böylelikle aklınıza takılmış olabilecek her detayı sorabilirsiniz.